thông tin dự án Chợ Mơ

Thông tin dự án tổ hợp trung tâm thương mại Chợ Mơ

Với tổng diện đất 14.713m2, đất dành cho xây dựng TTTM Chợ Mơ là 11.191m2, phần đất còn lại dành để mở đường giao thông.